قبل از ثبت سفارش تی‌شرت حتما سایز را به شیوه زیر مشخص و با جدول سایزبندی تطبیق دهید.