تابلو شاسی بی ذوق

تابلو شاسی بی ذوق

0 نظر
16,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 16,000 تومان
کد محصول: MDF012
موجودی موجود است

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی كه مرا بــــا تو ندیدرشته ای جنس همان رشته كه بر گردن توستچـــــــه سروقت مرا هــــــم به سر وعده كشیدبه كف و ماسه كه نایابترین مرجان هاتپش تبزده نبض مـــــــــرا می فهمیدآسمان روشنی اش را همه بر چشم تو دادمثل خورشید كه خود را به دل من بخشیدما بــه اندازه هــــم سهـــــم ز دریا بردیمهیچكس مثل تــ...